Wartość pracownika oraz jego znaczenie dla firmy, w ramach której funkcjonuje i pracuje pozostaje od wielu lat tematem, do którego chętnie powracają specjaliści z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Najczęściej poruszane są takie aspekty jak: system zatrudniania pracowników, system wynagradzania pracowników, motywowanie pracowników, dbanie o rozwój i ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników.Jeszcze do niedawna wspomniane powyżej tematy odnosiły się wyłącznie do kadry najwyższego szczebla, czyli zarządu,dyrektorów oraz kierowników poszczególnych pionów i działów w firmie. Wiele od tego momentu się zmieniło. Przede wszystkim firmy zdały sobie sprawę z faktu, że każdy pracownik może stać się cenną wartością dla firmy a nawet jej motorem napędowym. I mamy tu na myśli zarówno kadrę zarządzającą, która poprzez innowacyjne pomysły jest w stanie o krok wyprzedzić konkurencję, jak i pracowników najniższego szczebla,  którzy mając bezpośredni kontakt z klientem mogą stanowić bezcenne źródło informacji o nim. Firmy przekonały się również, że o wiele łatwiej jest zwerbować dla firmy cennego pracownika, niż sprawić by pozostał on jej częścią przez długi czas. Z czasem, dążąc do osiągnięcia sukcesu, przestały skupiać  się wyłącznie na dążenia do maksymalnego zaspokojenia potrzeb klientów, co w rezultacie prowadzić miało do znaczącego wzrostu zysku. Dużą rolę odegrali tu specjaliści z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, którzy zwrócili uwagę na fakt, że  firmy, które dbają o odpowiednie warunki pracy, inwestują w rozwój swoich pracowników (min. poprzez konferencje w górach, szkolenia w górach, imprezy integracyjne w górach), stosują odpowiednie metody motywacyjne, osiągnęły znacznie wyższe wyniki sprzedażowe, posiadają zdecydowanie więcej zadowolonych klientów, mają mniejszą rotację wśród pracowników. Recepta na sukces okazała się banalna. Klient jest i będzie najważniejszy dla firmy, ale równie ważny powinien pracownik. Zadowolony z pracy pracownik, to osoba wierząca w misje swojej firmy, utożsamiająca się z nią. To osoba, dla której sukces firmy jednoznaczny jest z jej własnym sukcesem. Warto zatem zainwestować w odpowiedni system zarządzania zasobami ludzkimi w firmie (min. poprzez szkolenia w górach czy system motywacyjny).