W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka firma może otrzymać nawet 40 milionów dotacji na wprowadzenie innowacji. Brzmi świetnie, lecz jak zdobyć te pieniądze? Podpowiadamy co zrobić.

Dotację w takiej wysokości można uzyskać w ramach konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Swoje projekty można zgłaszać od 15 maja do 5 czerwca bieżącego roku. Wygrywa najlepszy. Oczywiście stawiane są pewne wymogi.  Do konkursu mogą przystąpić małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora produkcyjnego lub usługowego. Innowacja, którą firma chce u siebie wprowadzić nie może być stosowana w innych firmach przez okres dłuższy niż 3 lata. Całkowity koszt wprowadzenia innowacji nie powinien przekroczyć 160mln. Pieniądze otrzymane w ramach dofinansowanie w całości przeznaczone są na wprowadzenie projektu. W szczególnych wypadkach można przeznaczyć je na szkolenia i doradztwo pracowników. Konkurs organizowany jest corocznie. Stanowi ciekawą opcję i alternatywę na pozyskanie funduszy na rozwój firmy.