Monthly Archives: Maj 2012

Propozycji jest wiele. Jedną z ciekawszych jest organizacja konferencji oraz sympozjów tematycznych. To właśnie podczas dyskusji, jakie powstają podczas organizacji tego rodzaju spotkań, tworzą się najlepsze pomysły. Być może dlatego organizacja konferencji i sympozjów cieszy się w Polsce i Europie takim zainteresowaniem. Continue reading

Wartość pracownika oraz jego znaczenie dla firmy, w ramach której funkcjonuje i pracuje pozostaje od wielu lat tematem, do którego chętnie powracają specjaliści z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Najczęściej poruszane są takie aspekty jak: system zatrudniania pracowników, system wynagradzania pracowników, motywowanie pracowników, dbanie o rozwój i ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Continue reading